Kurspro

Kurspro, Özel Öğretim Kursları, Yabancı Dil Kursları, Sanat Kursları v.b. gibi eğitim kurumlarının, kurum içi yönetimsel ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış web tabanlı bir müşteri ilişkileri yönetimi yazılımıdır.

Kurspro, bir eğitim kurumunun yönetimi için ihtiyaç duyulan tüm özellikleri bünyesinde barındırmakta ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda gelişimini sürdürmektedir.

Ürettiği çözüm, hizmet ve inovasyonlarla Türkiye’de kurs yönetim yazılımları alanında yenilikçi lider konumuna gelmiştir.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi politikası

Kurspro, bilgi güvenliği yönetim sistemi politikası ve faaliyetleri sırasında tüm yerleşimlerinde iş sürekliliğini sağlamak, güvenlik ihlallerinden doğan zararları ve riskleri en aza indirmek, şirket içi bütünlüğü sağlamak, tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının korunması için gerekli önlemleri almaktadır.

Teknoloji altyapısı üzerinde oluşturulan, işlenen ve depolanan bilgiler ile bu bilgilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı sistemleri belirli risklere karşı en uygun şekilde korumaktır.

Şirket ve müşterilere ait her türlü veri ile bu verilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı uygulama ve sistemlerin kullanımını ve korumasını söz konusu esaslar çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Müşteri memnuniyeti ilkelerimiz

Müşterilerimizin talep ve olumsuz bildirimlerine karşı açık olmak;

Tüm talep ve olumsuz bildirimleri şeffaf, hızlı ve güven verici bir şekilde çözmek;

Müşterilerimizden gelen olumsuz bildirimleri, konusu ve önem derecesi ne olursa olsun özenli, adil ve tarafsız olarak incelemek; inceleme sonucunda çözüm ve/veya çözüm alternatifleri sunmak;

Tüm ilgili taraflarla iletişim kanalları oluşturup, bilgi akışını ve izlenebilirliğini sağlamak;

İş ortaklarımıza yönelik eğitimlere önem vererek müşterilerimizin sorunlarının hızlı ve doğru şekilde çözülmesini sağlamak;

Ürün ve hizmet memnuniyet ölçümleme çalışmalarını yaparak, müşterilerimizin beklentilerini ve önerilerini öğrenerek, müşteri odaklı çözümler sunmak;

Müşterilerimizden ve çalışanlarımızdan gelen talep ve öneriler doğrultusunda, ürün, hizmet, sistem ve süreçlerdeki iyileştirme imkanlarını belirlemek ve gerekli çalışmaları yapmak;

Memnuniyetsizliklerin tekrarlanmaması için, gelişime açık alanların belirlenmesi ve etkinliğin artırılmasına yönelik düzenli gözden geçirme çalışmaları yaparak, iyileştirmenin sürekliliğini sağlamak;

Müşterilerimizle ilgili bilgileri bilgi güvenliği politikamıza uygun olarak korumak;

Müşteri taleplerine yönelik verilen kararların ve sürecin açık bir şekilde izlenebilir olmasını sağlamak ve gelişim için faaliyetlerimizi belirlemek;

Müşterilerimizin taleplerini ve geri bildirimlerini ulaştırmalarını ve en hızlı şekilde cevaplanmasını sağlamak üzere kanallar oluşturmak.